Verantwoording en ANBI

 

Transparantie

Stichting MIH streeft naar absolute transparantie. Want als geen ander begrijpen wij dat iedereen die betrokken is bij onze stichting het recht heeft om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurd met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties.

Beleidsplan

Beleidsplan 2018

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het inzamelen van gelden voor het ondersteunen van goede doelen, waaronder, maar niet uitsluitend, het Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Kamer van Koophandel

Uittreksel laatste versie: juli 2018

Statuten

Statuten mei 2018

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Stichting MIH heeft deze informatie hier voor u gebundeld.

Stichting MIH
Lange Brugstraat 90D
4871 CS  Etten-Leur
Telefoon: +31 (0)6 48 20 00 58
Email: info@stichtingmih.org
Gironummer: NL07 RABO 0330983717

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):

858828170

Beloningsbeleid

Voor de directie en medewerkers geeft Stichting MIH geen beloningen uit. Al het werk wordt vrijwillig verricht.

 

nl_NLDutch
en_USEnglish nl_NLDutch