Privacy Policy

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van de website-bezoeker verwerken. Het volgende is alleen van toepassing op de volgende website: https://stichtingmih.org. Andere websites die direct of indirect met deze website zijn verbonden, vallen niet binnen de reikwijdte van dit privacybeleid.

1 GEGEVENSBESCHERMING
Deze sectie geeft u een kort overzicht over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en / of activiteiten die plaatsvinden wanneer u deze website, zijn inhoud en diensten bezoekt en / of ermee communiceert. De details van onze werkwijzen en uw rechten op dat punt worden specifiek in dit privacybeleid beschreven.

Om deze website aan u te tonen, verzamelen, verwerken en gebruiken wij de volgende gegevens.

Toegangsgegevens: met betrekking tot elk bezoek aan deze website registreren onze webservers technische informatie die uw browser automatisch verzendt. Dit omvat het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer of mobiel apparaat aan te sluiten op internet, het browsertype en de versie die u gebruikt, het besturingssysteem en de datum en tijd van uw toegang.

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt: wij verzamelen informatie over u die u ons actief verstrekt door gebruik te maken van speciale functies van deze website, zoals onze doneerfunctie. Deze gegevens omvatten uw e-mailadres en andere details die nodig zijn voor een legitieme donatie.

Gebruiksgegevens: daarnaast verzamelen we actief verdere informatie over uw bezoek aan deze website en uw gebruik van zijn diensten en inhoud. Die informatie omvat de volledige uniforme resource locators (URL) clickstream naar, via en van deze website (inclusief datum en tijd), bezochte subpagina’s, reactietijden, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s en welke op banners of links op de website is geklikt. We gebruiken dergelijke gegevens voor verschillende doeleinden. We gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat we deze website en zijn functies kunnen verbeteren en u meer relevant gebaseerde inhoud kunnen bieden.

Sociale medianetwerken: we kunnen plug-ins van sociale medianetwerken op deze website gebruiken om inhoud met deze netwerken te delen. Als u deze functies gebruikt, kunnen deze netwerken hun eigen cookies gebruiken om gegevens over u te verzamelen.

2 WIE WE ZIJN EN WAT WIJ DOEN
Stichting MIH (“Website”) is een non-profitorganisatie die zich ten doel stelt: het inzamelen van gelden voor het ondersteunen van goede doelen, waaronder, maar niet uitsluitend, het Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.

De zetel van Stichting MIH is gevestigd in de gemeente Etten-Leur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetten voor gegevensbescherming. In het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wel: General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). Indien we uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld bij het leveren van een donatie), art. 6 (1) lit. a GDPR en Art. 6 (1) lit. c GDPR dient daarom als rechtsgrondslag. Met betrekking tot alle andere verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in dit privacybeleid, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f.1 GDPR, volgens welke de verwerking van persoonlijke gegevens is toegestaan, indien de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van ons bedrijf of van een derde, behalve wanneer dergelijke belangen worden geschonden door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van onze gebruikers die bescherming van persoonlijke gegevens nodig hebben.

UW RECHTEN
Wegens respect naar onze verwerking van persoonlijke data wat aan u gelinkt kan worden, heeft u het recht om een klacht in te dienen.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende autoriteiten indien u het gevoel hebt dat de verwerking van uw gegevens door ons op een manier wordt uitgevoerd die in strijd is met de relevante wetten. U kunt ons bereiken door de verantwoordelijke bevoegde autoriteit in uw buurt te contacteren, of de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor ons te contacteren.

CONTACT
Indien u vragen heeft betreffende dit privacybeleid, indien u één van uw rechten wilt uitoefenen of indien u uw zorgen wilt uiten betreffende onze verwerking van uw persoonlijke data, kunt u ons bereiken via info@stichtingmih.org door ons te voorzien van de details omtrent uw verzoek, bijvoorbeeld door de persoonlijke data welke u wenst in te zien te specificeren. U kunt ons ook bereiken door middel van de volgende contactgegevens:

Stichting MIH
Databescherming
Lange Brugstraat 90D
4871 CS Etten-Leur
Telefoon: +31 (0)6 20 93 88 71

en_USEnglish
nl_NLDutch en_USEnglish